Przejdź do treści

Wsparcie dla Nepalu

  • przez

W ostatnich dniach ogromna tragedia wstrząsnęła Nepalem i całym światem. Potężne trzęsienie ziemi, które miało miejsce niedaleko Katmandu spowodowało śmierć tysięcy istnień. Bilans ofiar ciągle rośnie.

Bardzo wiele budynków nie nadaje się do zamieszkania, ludzie śpią na dworze w obawie przed kolejnym kataklizmem.

Na szczęście, dzięki Bożej łasce dzieciom i opiekunom Domów Dziecka, w których byliśmy z Asią i Krzysiem jako wolontariusze, nic się nie stało. Niestety, ich budynki są zniszczone i wymagają poważnych remontów. Brakuje jednak leków, żywności, wody i pieniędzy.

Prosimy Wam o pomoc w zbiórce pieniędzy, którą robimy na ten cel. Całość kwoty zostanie przekazana do naszych przyjaciół w Nepalu, aby mogli przynajmniej częściowo pokryć koszty niezbędnych zakupów.

Znamy Waszą hojność z poprzedniej zbiórki, dlatego wierzymy, że i tym razem otworzycie przed tymi dziećmi swoje serca.  Bardzo prosimy o pomoc!

Opis całej pracy, która jest tam prowadzona znajduje się TUTAJ. Jest tam opis każdego dziecka, które jest pod opieką Tanyi i Yuriego. Są to kochani ludzie, którzy poświęcili życie, aby głosić tym porzuconym dzieciom Ewangelię Jezusa Chrystusa i stworzyć im nowy Dom.

Teraz potrzebują naszej pomocy. Mamy okazję wspomóc ludzi, którzy są w prawdziwej potrzebie.