W co wierzymy?

WIERZYMY, że Biblia jest Słowem Bożym. Uważamy, że jest to Boże objawienie dla ludzi. Biblia składa się z dwóch części: Starego Testamentu (hebrajski kanon – 39 ksiąg) i Nowego Testamentu. Stary Testament zawiera księgi napisane przed narodzeniem Jezusa, a Nowy Testament zawiera księgi dotyczące życia, nauki i dzieła Jezusa oraz wczesnego chrześcijaństwa. Wierzymy, że Biblia jest inspiracją Bożą i stanowi źródło mądrości, nauki i moralności. Jest fundamentem naszej wiary. Biblia stanowi ostateczne źródło prawdy i autorytet, do którego możemy się odwołać w kwestiach duchowych.

WIERZYMY, w Trójcę Świętą: Ojca, Syna i Ducha Świętego, którzy są jednym Bogiem w Trzech Osobach. To tajemnica Trójcy Świętej, która wyraża jedność Boga w różnych aspektach Jego działania. Ojciec jest Stwórcą, Syn (Jezus) jest Odkupicielem, a Duch Święty jest Pocieszycielem i Przewodnikiem.

WIERZYMY, że Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem i stoi w centrum naszej wiary. Jezus jest Synem Bożym, który zstąpił na ziemię, aby zbawić ludzkość. Z miłości do ludzi złożył ofiarę za nasze grzechy na krzyżu, otwierając drogę do pojednania z Bogiem. Zmartwychwstał, wstąpił do nieba i powróci, aby dokonać ostatecznego sądu. Wierzymy, że nie ma innej drogi do zbawienia poza wiarą w Jezusa.

WIERZYMY, że każdy człowiek zgrzeszył i potrzebuje przebaczenia. Grzech jest rozumiany jako naruszenie Bożych przykazań. Jednak wierzymy także, że Bóg ofiarował przebaczenie grzechów poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa i pokutę.

Wierzymy, że zbawienie nie zależy od naszych zasług, ale jest darem Bożej łaski. Nie polegamy na własnych uczynkach czy zasługach, ale na zaufaniu Jezusowi jako Zbawicielowi i Panu. Boża łaska jest darem, który otrzymujemy bez względu na nasze zasługi. Uważamy to za dowód hojności Boga, który kocha nas bezwarunkowo i ofiarowuje nam zbawienie.

WIERZYMY, że przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela prowadzi do zmiany jakości życia. Wierzymy, że Duch Święty pomaga nam w duchowym wzroście, przemianie i rozwijaniu relacji z Bogiem. To daje nam nadzieję, poczucie celu i sens życia.

WIERZYMY, że Duch Święty został posłany na ziemię po wniebowzięciu Jezusa Chrystusa. Duch Święty pełni rolę nauczyciela, przewodnika, pocieszyciela i nadaje dary duchowe potrzebne do służby w Kościele i społeczeństwie.

Wierzymy, że wszelka chwała, cześć i uwielbienie należą się wyłącznie Bogu. Uważamy, że to On, bez względu na nasze zasługi, uczynił tak wiele dla ludzi. Boża miłość i łaska są tak ogromne, że nie ma nic, co moglibyśmy zrobić, aby zasłużyć na to, żeby być zbawionymi. Dlatego pragniemy uwielbiać Boga i oddawać Mu chwałę we wszystkim, co robimy.

WIERZYMY, że Kościół to wspólnota wszystkich wierzących w Ojca, Syna i Ducha Świętego. Spotykamy się regularnie w kościołach, aby modlić się, studiować Biblię, wspierać się nawzajem i świętować wspólną wiarę. Kościół jest także miejscem służby społecznej i misji, gdzie staramy się szerzyć Ewangelię i pomagać potrzebującym.

Wciąż masz pytania?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej przyjdź w niedzielę i pytaj ile chcesz.
Możesz też do nas napisać.