Przejdź do treści

Konferencja Rzeka Uzdrowienia z CHRIS GORE z Bethel Church (USA)

  • przez

Serdecznie zapraszamy na konferencję dotyczącą służby uzdrawiania: Rzeka Uzdrowienia. Konferencja odbędzie się 26 kwietnia 2014 roku w Wiśle, w Hotelu Gołębiewski.

Tematem konferencji jest rozpoznanie roli każdego naśladowcy Jezusa Chrystusa i całego Kościoła w dziele uzdrowienia.
Każdy z nas jako Boże dziecko jest powołany, by czynić to, co czynił Jezus. W tym celu potrzebujemy również odnowionego spojrzenie na służbę uzdrawiania Pana Jezusa Chrystusa, który zwiastował Królestwo Boże, uzdrawiał i wzbudzał z martwych. Jego służba uzdrawiania wskazywała na miłujące serce Boga, na Bożą wszechmoc i wypełnienie się mesjańskiego proroctwa o Nim samym, o Jezusie Chrystusie, Mesjaszu. Słowo Boże mówi, że w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy i mamy wykonywać dzieła, które On sam zainicjował i nadal czyni. W tym, co robimy, Bóg ma być wywyższony, uwielbiony i Jemu ma być oddana cała chwała z dziękczynieniem.

Gościem i głównym mówcą planowanej konferencji będzie CHRIS GORE, główny lider służby uzdrawiania w Kościele Bethel, w Redding (USA), nadzorujący służbę HEALING ROOMS MINISTRY.

Wierzymy, i o to się modlimy, aby ta konferencja była dla Ciebie wzmocnieniem, przywróceniem nadziei, a nade wszystko doświadczaniem potężnej Bożej Obecności i Jego mocy.
Pozdrawiamy w Imieniu Pana Jezusa Chrystusa
Henryk i Alina Wieja
Dyrektorzy Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja

Źródło

[call_to_action text=”Więcej informacji o konferencji oraz zapisy na stronie organizatora:” btn_title=”Przejdź” btn_link=”http://www.misja.org.pl/pl/konferencje/konferencje-ipc/rzeka-uzdrowienia” class=””]