Co to za kościół?

Kościół Boży w Chrystusie (KBWCH) został zarejestrowany 27 lutego 1988 roku. Obecnie jest wpisany do Rejestru Kościołów i Związków Wyznaniowych, prowadzonych przez Departament Wyznań MSWiA, do działu A, poz.28.

KBWCH jest kościołem charyzmatycznym, należącym do nurtu kościołów ewangelicznych. Jest członkiem Aliansu Ewangelicznego w Polsce, który należy do Europejskiego Aliansu Ewangelicznego oraz Światowej Społeczności Ewangelicznej (World Evangelical Fellowship). Zbory to lokalne zgromadzenia członków Kościoła, na których czele stoi pastor. Mają one charakter autonomiczny i każdy z nich posiada osobowość prawną. KBWCH jest ich federacją.

W chwili obecnej Kościół liczy 70 zborów i placówek na terenie całego kraju. Ponadto w jego ramach działa 7 misji. Najwyższą władzą Kościoła jest Konferencja Pastorów. Bieżącą działalność Kościoła koordynuje Rada Kościoła wybierana przez Konferencję. Od roku 1997 funkcję Prezbitera Naczelnego sprawuje pastor Andrzej Nędzusiak (Warszawa). Ponadto w skład Rady Kościoła wchodzą pastorzy: Marek Ciesiółka, Tadeusz Ferfecki, Bogdan Olechnowicz, Jerzy Rycharski, Michał Sikorski, Wiesław Ziemba.

Kościół w swojej działalności nastawiony jest na współpracę ze wszystkimi Kościołami chrześcijańskimi głoszącymi ewangelię zbawienia przez osobiste uwierzenie w Pana Jezusa Chrystusa.

NASZA WIARA

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest natchnione przez Boga, w pełni wiarygodne i jest najwyższym i nieomylnym autorytetem w sprawach wiary i zasad postępowania.

Jest jeden, odwiecznie istniejący Bóg, w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Zbawienie jest darem Bożym dla grzesznego i zgubionego człowieka, dokonało się przez zastępczą śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu i jest dostępne przez wiarę, niezależnie od uczynków.

Chrzest w wodzie przez zanurzenie jest poleceniem Pana Jezusa dotyczącym osób, które nawróciły się i wyznają swoja wiarę w Niego.

Chrzest w Duchu Świętym jest odrębnym od narodzenia na nowo przeżyciem – darem od Boga dla każdego wierzącego.

Wszyscy ludzie zmartwychwstaną – zbawieni do życia wiecznego, zgubieni zaś na wieczne potępienie.