Kościół Dziecięcy

Kościół Dziecięcy to miejsce dla wszystkich dzieci!

  

Niedziela 10.00-11.30, Dom Ojca w Mysłowicach

 

Wierzymy, że dzieci mogą i potrzebują nawiązać osobistą relację z Bogiem.

 

Pragniemy, aby w tym miejscu doświadczały Jego realności i skuteczności Jego Słowa. Chcemy widzieć dzieci, które uwielbiają Boga z pasją, są napełnione Duchem Świętym, żyją dla Niego na co dzień i dzielą się odważnie ewangelią z innymi.

Nie chcemy narzucać ograniczeń naszym dzieciom, chcemy uczyć, że mogą chodzić w mocy Ducha Świętego, słuchać Bożego głosu, prorokować – zgodnie z tym co mówi Słowo Boże. 

Chcemy, aby wiedza dzieci na temat Boga nie ograniczała się do historii biblijnych, ale objawiała się w mocy imienia Jezus. On przynosi uzdrowienie z każdej choroby, naprawia zniszczone życie, przebacza każdy grzech, jednoczy wrogich sobie ludzi i jest wciąż taki sam wczoraj, dzisiaj i na wieki…

Zapraszamy Cię w każdą niedzielę!

Nasz wizja

 

I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję Ducha mego na wszelkie ciało I prorokować będą synowie wasi i córki wasze, i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą.

(Dzieje Apostolskie 2,17)

Nasze zasady

 

Zajęcia Kościoła Dziecięcego odbywają się w dwóch grupach wiekowych:

  • Dzieci w wieku od 6 do 13 lat
  • Dzieci w wieku 3-5 lat

Dzieci poniżej 3 lat pozostają pod opieką rodziców.

Schemat nabożeństwa:

 

  • 10.00 STARTUJEMY!
  • 10.00-10.30 Uwielbienie wspólnie z dorosłymi lub oddzielnie, Świadectwa, Modlitwa
  • 10.30-10.50 Kazanie
  • 10.50-11.00 Poczęstunek owocowy
  • 11.00-11.05 Słowo przed kolektą (raz w miesiącu)
  • 11.05-11.15 Doświadczanie Boga, Przedstawienie ( co drugi tydzień)
  • 11.15-11.30 Codzienniki, Ćwiczenie miecza
  • 11.30 ZAKOŃCZENIE

W krainie bohaterów – Dom Ojca Mysłowice

 

Przedstawienie przygotowane przez dzieci z Kościoła Dziecięcego z okazji Bożego Narodzenia 2018