Eklezja – Zgromadzenie

„Eklezja – Zgromadzenie” autor: Leszek Adamski. Rok wydania: 2014.