KAZANIA 2014

14.12.2014

Danusia Adamska „Poznawanie Żywego Boga”

26.10.2014

Świadectwo Mateusza i Bogusi

Leszek Adamski „Cel”

19.10.2014

Danusia Adamska „Najwiekszy w Królestwie Bożym”

12.10.2014

Leszek Adamski „Eklezja – Zgromadzenie”

28.09.2014

Leszek Adamski „Królestwo Boże”

14.09.2014

Danusia Adamska „Kobieta jako pomoc mężczyzny”

07.09.2014

Leszek Adamski „Królestwo Boże i Synostwo”

09.08.2014

Leszek Adamski „Jak Bóg przemawia”

02.08.2014

Ryszard Krzywy „Rzeczy duchowe i zwykłe”